Your search results

Kontrak Bina Rumah

[ultimate_heading main_heading=”Flow Kontrak Bina” alignment=”left”]

Perkhidmatan membina rumah adalah merupakan proses pembinaan rumah diatas tanah pelanggan sendiri dimana tapak rumah (tanah) akan disediakan oleh pelanggan manakala proses pembangunan rumah bermula dari penyediaan pelan lulus, permohonan pinjaman dan sijil layak menduduki, SKD akan dilakukan oleh pihak kami.

Berikut adalah carta alir untuk proses kontrak bina rumah tersebut:

[/ultimate_heading]

1. [ps2id id=’deraf-pelan’ target=”/]DERAF PELAN

 1. Pemilihan Rekabentuk
 2. Pelan lantai
 3. Keluasan Rumah

2. [ps2id id=’sebut-harga’ target=”/]SEBUTHARGA

 1. Anggaran kos secara keseluruhan

3. [ps2id id=’lawatan-tapak’ target=”/]LAWATAN TAPAK

Pihak kami akan melawat tapak lokasi untuk penilaian secara lebih terperinci.

4. [ps2id id=’pelan-muktamad’ target=”/]PELAN MUKTAMAD

 1. Tempahan – Setelah setuju dengan deraf rekabentuk dan sebutharga.
 2. Salinan blueprint – Pelan akan ditandatangan oleh pelanggan dan arkitek.
 3. Permohonan Pelan Lulus kepada Majlis Daerah/Perbandaran

5. [ps2id id=’permohonan-pinjaman’ target=”/]PERMOHONAN PINJAMAN PEMBIAYAAN

Proses pinjaman akan diuruskan oleh pihak kami:

 1. Skim Pinjaman Perumahan Kakitangan Kerajaan
 2. Pembiayaan Bank

6. [ps2id id=’dokumen-guaman’ target=”/]DOKUMEN GUAMAN

 1. Cagaran Hakmilik kepada pihak pembiaya (Borang 16A)
 2. Tuntutan bayaran kerja berperingkat daripada pembiaya

7. [ps2id id=’pembinaan’ target=”/]PEMBINAAN

 1. Pembinaan rumah adalah mengikut spesifikasi yang dipersetujui, kaedah dan barang-barang adalah mengikut piawaian dan standard CIDB

8. [ps2id id=’penyerahan-kunci’ target=”/]PENYERAHAN

 1. Penyerahan Kunci – Penyerahan pemilikan kosong.

Tempoh untuk proses di atas adalah tidak melebihi 6 bulan dari tarikh kelulusan pinjaman sekiranya tiada apa-apa halangan dan masalah seperti cuaca, perubahan spesifikasi.